Veiklos sritys

Biuras, vadovaudamasis veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei kitais norminiais dokumentais,

įvertina ir akredituoja:

 

  • bandymų laboratorijas;
  • kalibravimo laboratorijas;
  • medicinos laboratorijas;
  • kontrolės įstaigas;
  • asmenų sertifikavimo įstaigas;
  • produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigas;
  • vadybos sistemų sertifikavimo įstaigas;
  • EMAS vertintojus.

 

Prižiūri akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklą;

 

Skelbia informaciją apie akredituotas atitikties įvertinimo įstaigas;

 

Atlieka Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės institucijos funkcijas;

 

Dalyvauja Europos akreditacijos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje.

 

 

Puslapis Veiklos sritys paskutinį kartą atnaujintas 2017-12-19