Teisinė informacija

Teisinės informacijos skyriuje skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo priimti įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, Europos Sąjungos reglamentai, direktyvos bei sprendimai ir kiti norminiai dokumentai, reglamentuojantys Nacionalinio akreditacijos biuro ir/ar atitikties įvertinimo įstaigų veiklą.