Struktūra

Biuro administracijos struktūra patvirtinta 2015 m. vasario 6 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-61

 

NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

 

Eil.

Nr.

Administracijos padalinio pavadinimas ar atskira pareigybė,

nepriklausanti administracijos padaliniui

1. Direktorius
2. Direktoriaus pavaduotojas
3. Vyresnysis patarėjas
4. Patarėjas
5. Administratorius
6. Vyresnysis specialistas
7. Akreditacijos skyrius

 

 

 

 

 

 

 

Puslapis Struktūra paskutinį kartą atnaujintas 2015-05-05