Sertifikavimo įstaigų akreditavimas

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo sertifikavimo įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose (LST EN ISO/IEC 17065 - produktų procesų ir paslaugų; LST EN ISO/IEC 17024 - asmenų; LST EN ISO/IEC 17021 (galioja iki 2017-06-15), LST EN ISO/IEC 17021-1 - vadybos sistemų), taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

 

Sertifikavimo įstaigų (produktų/procesų/paslaugų, asmenų ir vadybos sistemų) akreditavimo bendruosius reikalavimus nustato Akreditacijos dokumentai pagal sertifikavimo įstaigų tipus. Sertifikavimo įstaigų akreditavimas, minėtų dokumentų pagrindu, susideda iš šių pagrindinių etapų:

  

1) paraiškos pateikimas;
2) paraiškos nagrinėjimas;
3) ekspertų grupės paskyrimas;
4) sertifikavimo įstaigos įvertinimas;
5) įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo priėmimas;
6) akreditavimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas.

 

Produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigos akredituojamos ir vertinamos vadovaujantis AD 5.4 ir kitų, žemiau pateiktų, dokumentų nuostatomis:

 

Politika dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui

 

Asmenų sertifikavimo įstaigos akredituojamos ir vertinamos vadovaujantis AD 5.8 ir kitų, žemiau pateiktų, dokumentų nuostatomis:

 

 

Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos akredituojamos ir vertinamos vadovaujantis AD 5.9 ir kitų, žemiau pateiktų, dokumentų nuostatomis: 

 

 

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

 

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

 

Puslapis Sertifikavimo įstaigų akreditavimas paskutinį kartą atnaujintas 2017-11-16