ŠESD kiekio vertintojų akreditavimas

Akredituoti arba siekiantys akreditavimo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio vertintojai turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, Europos Komisijos ir kituose vadovuose, direktyvose ir reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA bei IAF dokumentuose.

ŠESD kiekio vertintojų akreditavimo bendrieji reikalavimai nustatyti Akreditacijos dokumente AD 5.16, kurio pagrindu ŠESD kiekio vertintojų akreditavimas susideda iš šių pagrindinių etapų:

1) paraiškos pateikimas;
2) paraiškos nagrinėjimas;
3) ekspertų grupės paskyrimas;
4) vertintojo įvertinimas;
5) įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo priėmimas;
6) akreditavimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas;
7) informacijos mainai.

Vadovaujantis AD 5.16 reikalavimais, Biuras vertina ŠESD kiekio vertintojų atitiktį šių dokumentų reikalavimams:

Reikalavimus nustatantys dokumentai

 

 Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

 

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

 Puslapis ŠESD kiekio vertintojų akreditavimas paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-28