Produktų sertifikavimo įstaigos (ISO/IEC 17065)

Akredituotos produktų sertifikavimo įstaigos - 8.

 

Puslapis Produktų sertifikavimo įstaigos paskutinį kartą atnaujintas 2018-01-29.

 

Biuras tvirtina ir skelbia lanksčią akreditavimo sritį, nurodydamas norminio arba kito dokumento žymenį be datuotų nuorodų. Akredituota produktų sertifikavimo įstaiga yra atsakinga už atnaujintą ir patvirtintą aktualią akreditavimo sritį, kuri turi būti prieinama suinteresuotoms šalims ir Biurui.

 

Nr. Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Akreditavimo sritis Akreditavimo pažymėjimo Nr.
1 UAB Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centras Elektrotechninių gaminių sertifikavimas LA.03.001 Plačiau »
2 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras Statybos produktų sertifikavimas (1 priedas); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus atlikimas (2 priedas) LA.03.004 Plačiau »
3 AB „Problematika“ Sertifikavimo centras Nesurištųjų mišinių sertifikavimas (1 priedas); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus, atlikimas (2 priedas) LA.03.006 Plačiau »
4 VšĮ „EKOAGROS“ Ekologinės augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės, laukinės augalijos, akvakultūros pirminės gamybos procesų ir ekologiškų žemės ūkio kilmės produktų tvarkymo ir platinimo procesų bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pirminės gamybos ir tvarkymo procesų sertifikavimas LA.03.007 Plačiau »
5 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro Atitikties įvertinimo skyrius Gaisrinės įrangos ir statybos produktų sertifikavimas (1 priedas); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus atlikimas (2 priedas) LA.03.009 Plačiau »
6 UAB „Kiwa Inspecta“, Sertifikavimo įstaiga Satybos produktų, gaminių ir konstrukcijų sertifikavimas (1priedas); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atlikimas (2 priedas) LA.03.013 Plačiau »
7 VšĮ Technikos priežiūros tarnyba Sertifikavimo skyrius Suvirinimo procesų sertifikavimas (1 priedas); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atlikimas (2 priedas) LA.03.015 Plačiau »
8 VĮ Mašinų bandymų stoties Sertifikavimo skyrius Lošimo įrenginių - rulečių sertifikavimas LA.03.017 Plačiau »