Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentų skyriuje skelbiami Biuro metiniai veiklos planai bei veiklos ataskaitos.

 

Metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano dalį.


Biuro veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Biuro metinio veiklos plano įgyvendinimą pagal veiklas, vertinimo kriterijus ir įvykdymo terminus bei asignavimų panaudojimą.