Atliekamų darbų kokybės tikrinimai/tarplaboratoriniai palyginamai (PT/ILC)

Svarbus bandymų, kalibravimo laboratorijų ir kontrolės įstaigų (kur tinka) kompetencijos bei sugebėjimo gauti patikimus rezultatus įrodymas yra dalyvavimas atliekamų darbų kokybės tikrinimuose/tarplaboratoriniuose palyginimuose (PT/ILC). Atsižvelgdamas į EA politiką dėl dalyvavimo nacionalinėje ir tarptautinėje laboratorijų atliekamų darbų kokybės užtikrinimo veikloje (ILAC-P9), Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) siekia, kad visos akredituotos ar siekiančios akreditacijos laboratorijos kuo plačiau dalyvautų PT/ILC programose (kur PT/ILC programos yra taikytinos), organizuojamose kompetentingų Lietuvos ar užsienio PT/ILC organizatorių. Biuras rekomenduoja laboratorijoms dalyvauti PT/ILC, kuriuos organizuoja EA, EURAMET ir APLAC.

 

Laboratorijų dalyvavimo PT/ILC programose minimalias apimtis ir dažnumą Biuras nustato remdamasis EA ir ILAC privalomojo taikymo dokumentais.

 

Laboratorijos, siekiančios akreditacijos bei akredituotos srities plėtimo, turi būti dalyvavusios bent vienoje PT/ILC programoje, apimančioje pageidaujamus akredituoti metodus.

 

Akredituotos laboratorijos turi dalyvauti PT/ILC programose bent vieną kartą per akreditacijos laikotarpį, apimant akreditavimo srities metodus. Plačiau apie tai.

 

Išsami informacija apie Europos Sąjungoje organizuojamas palyginamųjų bandymų/tyrimų (PT) ir kalibravimų (ILC) programas skelbiama adresu: www.eptis.bam.de.

 

Užsienio šalių PT organizatorių Biurui pateiktą informaciją apie jų siūlomas PT/ILC programas galima rasti interneto svetainių adresais:
www.pta.asn.au,
www.ptinterlaboratory.com,
www.iisnl.com,

www.ifatest.at,

www.bipea.org,

www.ptprovider.sslsb.org,

www.syke.fi,

www.interlabtest.com.

 

Žemiau pateikta informacija apie Lietuvoje organizuojamus PT/ILC.
 

 

Organizuojami tarplaboratoriniai palyginamieji kalibravimai (ILC):
 

  • Dujų srautas, vandens srautas


Organizatorius - Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija
Breslaujos g.3, Kaunas
Laboratorijos vadovas dr. N. Pedišius
Tel. (8 37) 40 18 63
Faks.(8 37) 35 12 71
testlab@lei.lt
nerijus.pedisius@lei.lt

 

  • Masė, slėgis, ilgis


Organizatorius - AB „Vilniaus metrologijos centras“
Dariaus ir Girėno g. 23, Vilnius
Generalinė direktorė I.Milkamanavičienė
Tel. (8 5) 216 50 45
Faks.(8 5) 230 63 64
i.milkamanaviciene@vmc.lt
 

  • Temperatūra, jonizuojanti spinduliuotė, įtampa, varža, laikas, dažnis, cheminiai matavimai

 

Organizatorius - Fizinių ir technologijos mokslų centras
Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
info@ftmc.lt
Metrologijos skyriaus vadovas A. Gudelis
Tel. (8 5) 264 48 55