Naujienos

Nacionalinio akreditacijos biuro veikla įvertinta tarptautiniu mastu2014-05-22

2014 m. balandžio 10 d. Varšuvoje vykusiame Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalių susitarimų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statuso tęstinumo kalibravimo ir bandymų laboratorijų, asmenų, gaminių ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų akreditavimo srityse.
 

Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų tarybos paskirta tarptautinė ekspertų grupė 2013 m. balandžio 22-26 d. ir birželio 17-19 d. atliko Biuro periodinį veiklos vertinimą, kurio metu buvo siekiama nustatyti Biuro veiklos atitiktį ES teisės aktų, standarto LST EN ISO/IEC 17011 ir kitų norminių dokumentų reikalavimams. Išanalizavusi Biuro vertinimo metu surinktą informaciją bei Biuro atliktus veiksmus dėl ekspertų grupės nurodymų įgyvendinimo, Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų taryba 2014 m. balandžio 10 d. Varšuvoje vykusio posėdžio metu patvirtino, kad Biuras atitinka nacionalinėms akreditacijos įstaigoms nustatytus reikalavimus ir išlaiko pasiektą Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą kalibravimo ir bandymų laboratorijų, asmenų, gaminių ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų akreditavimo srityse. Šio įvertinimo rezultatai reiškia Biuro ir jo akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos rezultatų tarptautinį pripažinimą.

Kitas periodinis vertinimas numatytas po ilgiausio galimo - 4 metų - termino.

 

 

 

« Grįžti