Naujienos

Nacionalinis akreditacijos biuras plečia daugiašalį pripažinimą2018-01-26

Tarptautinė laboratorijų akreditacijos organizacija (angl. International Laboratory Accreditation Cooperation – toliau ILAC) – asociacija vienijanti bandymų, kalibravimo, medicinos laboratorijas ir kontrolės įstaigas akredituojančias akreditacijos įstaigas – patvirtino Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuro) narystę šioje organizacijoje. Teigiami Europos akreditacijos organizacijos (EA) tarpusavio vertinimo, kuris vyko 2017 m. vasario 20-24 d., rezultatai sudarė sąlygas Biurui sėkmingai prisijungti prie ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA).

ILAC Daugiašaliai pripažinimo susitarimai veikia kaip kokybės ženklas, liudijantis atitiktį taikomiems reikalavimams ir standartams bei remia pasaulinę prekybos sistemą, skatindami tarptautinį pasitikėjimą akredituotų laboratorijų ir kontrolės įstaigų veikla bei jų rezultatais. Tokiu būdu yra mažinami prekybos barjerai, susiję su būtinumu pakartotinai atlikti atitikties įvertinimo veiksmus skirtingose valstybėse, kiekvieną kartą eksportuojamam produktui kertant šalių sienas.

Akreditacija mažina verslo ir vartotojų riziką, užtikrindama, kad akredituotos atitikties įvertinimo įstaigos yra kompetentingos atlikti akreditavimo srityje nurodytą veiklą ir gauti patikimus rezultatus.

ILAC narių akredituotos laboratorijos ir kontrolės įstaigos turi teisę naudoti kombinuotus – akredituotos įstaigos ir ILAC Daugiašalio pripažinimo ženklus. Tai sudaro galimybes pateikti aiškias ir visiems suprantamas nuorodas į ILAC Daugiašalio pripažinimo statusą ant atitikties įvertinimo dokumentų (protokolų, ataskaitų) su bandymų, tyrimų, kalibravimo ir kontrolės  veiklos, patenkančios į akreditacijos sritį, rezultatais.

Artimiausiu metu paskelbsime informaciją apie ILAC MRA ženklo naudojimo tvarką ir sąlygas.

Daugiau informacijos apie ILAC Daugiašalius pripažinimo susitarimus (MRA) ir jų narius - http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/

 

« Grįžti