Naujienos

EA Rezoliucija dėl standartų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 pereinamojo laikotarpio2018-01-16

EA Rezoliucija 2017 (40) 23

Generalinė Asamblėja patvirtina IAF rezoliucijos, priimtos 2017 m. spalio mėn. vykusioje 31-oje IAF Metinėje Generalinėje Asamblėjoje Vankuveryje, Kanadoje, taikymą EA ir jos nariams:

 

IAF Rezoliucija 2017-13 – (darbotvarkės 9 klausimas) standartų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 pereinamojo laikotarpio nuostatos – Generalinė Asamblėja, atsižvelgdama į Techninio Komiteto rekomendaciją, nusprendė, kad pereinamojo laikotarpio pabaigoje, t.y.  2018 m. rugsėjo 15 d. visi ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 sertifikatai nustos galioti arba  bus panaikinti.

 

Nuo 2018 m. kovo 15 d. AĮĮ visus pirminio, priežiūros ar pakartotinio sertifikavimo auditus turi atlikti pagal naujų standartų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 reikalavimus. Šių auditų rezultatus AĮĮ įvertins ir priims tolimesnius sprendimus, jei to reikia, dėl išduotų sertifikatų, patenkančių į akredituotos veiklos sritį pagal ISO 9001:2008 bei ISO 14001:2004.

« Grįžti