Naujienos

DĖL STANDARTŲ ISO/IEC 17021-2:2016 IR ISO/IEC 17021-3:2017 TAIKYMO2017-03-23

Išleisti standartai ISO/IEC 17021-2:2016 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 2 dalis. Kompetencijos reikalavimai, keliami aplinkos apsaugos vadybos sistemų audito atlikimui ir sertifikavimui“ ir ISO/IEC 17021-3:2017 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 3 dalis. Kompetencijos reikalavimai, keliami kokybės vadybos sistemų audito atlikimui ir sertifikavimui“.

Tarptautinio akreditacijos forumo IAF Generalinės asamblėjos rezoliucija nustatytas tarptautinių standartų įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis – 2 metai nuo jų išleidimo datos.

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos informuoja, kad:

·           pageidaujančių būti akredituotomis naujų sertifikavimo įstaigų paraiškos nuo 2017 m. gegužės 1 d. turi būti parengtos atsižvelgiant į standartų ISO/IEC 17021-2:2016 ir  ISO/IEC 17021-3:2017 reikalavimus;

·            akredituotos sertifikavimo įstaigos bus vertinamos pagal ISO/IEC 17021-2:2016 ir  ISO/IEC 17021-3:2017 reikalavimus nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn.

« Grįžti