Naujienos

2017-02-20 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.7:2015 penktojo leidimo 1 keitinys2017-02-27

Šis akreditacijos dokumentas nustato akreditacijos simbolių, nuorodų į akreditaciją ir į Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos, Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro, statusą naudojimo taisykles Biuro akredituotoms atitikties įvertinimo įstaigoms ir jų klientams. Akreditacijos dokumento AD 5.7:2015 penktojo leidimo 1 keitinyje papildyti 1, 2 ir 3 priedai dėl medicinos laboratorijų ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertintojų.  Šio akreditacijos dokumento visi keitiniai nurodyti 2 lape ir tekste identifikuoti paryškintuoju pasviruoju šriftu.

AD 5.7 galima rasti čia.

« Grįžti