Naujienos

2017-02-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.13:2017 antrasis leidimas2017-02-10

Informuojame, kad nuo 2017-02-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.13:2017 „Tyrimo laboratorijų atitikties geros laboratorinės praktikos principams kontrolė. Bendrieji reikalavimai“ antrasis leidimas (toliau - AD 5.13:2017). Šis akreditacijos dokumentas nustato laboratorijų, tiriančių vaistinių produktų ir vaistų, pesticidų, biocidų, kosmetikos produktų, veterinarinių vaistų, taip pat maisto ir pašarų priedų bei pramoninių cheminių medžiagų ir preparatų savybes ir/arba jų saugumą žmogui ir/arba aplinkai, geros laboratorinės praktikos (toliau – GLP) principų laikymosi kontrolės bendruosius reikalavimus. Akreditacijos dokumentas AD 5.13:2017 skirtas tyrimo laboratorijoms, taikančioms GLP principus visiems neklinikiniams sveikatos ir aplinkos saugumo tyrimams, kuriems numatomi reikalavimai, norint registruoti arba patentuoti vaistinius produktus ir vaistus, pesticidus, maisto ir pašarų priedus, kosmetikos produktus, veterinarinius vaistus ir panašius produktus, taip pat tvarkyti chemines medžiagas ir preparatus bei GLP laikymosi kontrolės institucijai.

AD 5.13:2017 galima rasti čia.

 

« Grįžti