Naujienos

Biuro atstovas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertintojų akreditavimo 2016-10-10

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau - Biuro) atstovas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio vertintojų akreditavimo. Šie mokymai vyko 2016 m. rugsėjo 14-15 dienomis Briuselyje (Belgijoje), juos organizavo Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (toliau – ES ATLPS) Forumas. Mokymų dalyviai – tai  akredituoti ŠESD kiekio vertintojai, kompetentingų institucijų ir Nacionalinių akreditacijos įstaigų atstovai. Mokymų tikslas  – harmonizuoti ir atnaujinti dalyvių supratimą šiais klausimais:

·         Vertintojų atranka ir veiklos sritis, svarbos ir nuomonės pateikimas;

·         Rezoliucijos, susijusios su Reglamento (ES) Nr. 601/2012 23 str. (Laikini stebėsenos metodikos pakeitimai) ir 65 str. (Duomenų trūkumo šalinimas);

·         Pasikeitimai dėl įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatavimo (Reglamento (ES) Nr. 600/2012 17(4) str. (Stebėsenos metodikos taikymo tinkamumo patikra) ir 27(3)(o) str. (Patikros ataskaita)).

Dalyviai diskutavo grupėse ir pasidalino nuomonėmis apie pateiktas situacijas (scenarijus). Atsižvelgdami į diskusijų grupių pristatytus rezultatus, organizatoriai parengs mokymų medžiagą.

 

« Grįžti