Naujienos

2016-10-03 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.14:2016 antrasis leidimas ir 2016-10-04 įsigalioja politika dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui2016-10-04

Informuojame, kad nuo 2016-10-03 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.14:2016 antrasis leidimas „AKREDITUOTŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMAS LANKSČIOS SRITIES TAIKYMUI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR ĮVERTINIMO KRITERIJAI“  (toliau - AD 5.14:2016) ir nuo 2016-10-04 politika dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui.

 

Akreditacijos dokumentas AD 5.14:2016 nustato akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų (toliau – AĮĮ) – tyrimų/bandymų/kalibravimo ir medicinos laboratorijų bei produktų sertifikavimo įstaigų akreditavimo lanksčios srities taikymui tvarką ir kriterijus. Akreditacijos dokumentas skirtas AĮĮ, akredituotoms lanksčios srities taikymui; AĮĮ, siekiančioms tapti akredituotomis lanksčios srities taikymui; Nacionaliniam akreditacijos biurui prie Ūkio ministerijos, akredituojančiam ir prižiūrinčiam AĮĮ; kitoms suinteresuotosioms šalims. AĮĮ, siekiančios tapti akredituotomis lanksčios srities taikymui, AD 5.14:2016 dokumento nuostatas taiko nuo jo įsigaliojimo datos. AĮĮ, akredituotos lanksčios akreditavimo srities taikymui, AD 5.14:2016 dokumento nuostatas įgyvendina per 12 mėnesių nuo jo įsigaliojimo datos.

 

 

AD 5.14:2016 galima rasti čia.

Politiką dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui galima rasti čia.

 

 

« Grįžti