Naujienos

DĖL STANDARTO LST ISO/IEC 27006:2016 TAIKYMO2016-03-22

 

    2016 m. vasario 10 d. išleistas Lietuvos standartas LST ISO/IEC 27006:2016 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms auditą ir sertifikuojančioms informacijos saugumo valdymo sistemas“ (toliau – LST EN ISO/IEC 27006:2016). Šis standartas yra tapatus tarptautiniam standartui ISO/IEC 27006:2015 (toliau – tarptautinis standartas), galiojančiam nuo 2015 m. rugsėjo 30 d.

 

    Tarptautinio akreditacijos forumo IAF Generalinės asamblėjos rezoliucija 2015–12, kuriai pritarė Europos akreditacijos organizacijos EA generalinė asamblėja rezoliucija 2015 (36) 02, nustatytas tarptautinio standarto įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis – 2 metai, t.y. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Toks pat pereinamasis laikotarpis bus taikomas ir Lietuvos standarto LST ISO/IEC 27006:2016 įdiegimui. Dėl šios priežasties nuo 2017 m. spalio 1 d. visos akredituotos vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos (toliau – sertifikavimo įstaigos), atliekančios auditą ir sertifikuojančios informacijos saugumo valdymo sistemas, turės tenkinti LST ISO/IEC 27006:2016 reikalavimus, o akreditavimo pažymėjimų, patvirtinančių sertifikavimo įstaigų atitiktį standarto LST ISO/IEC 27006:2012 reikalavimams, galiojimas bus panaikintas.

 

    Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos informuoja, kad:

 

·      pageidaujančių būti akredituotomis sertifikavimo įstaigų naujos paraiškos nuo 2016 m. balandžio 1 d. bus priimamos tik pagal standartą LST ISO/IEC 27006:2016;

·        akredituotos sertifikavimo įstaigos bus vertinamos pagal LST ISO/IEC 27006:2016 reikalavimus nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

 

« Grįžti