Naujienos

2016-02-19 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.16:2016 antrasis leidimas2016-02-19

Informuojame, kad nuo 2016-02-19 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.16:2016 „Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertintojų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ antrasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas aprašo Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) procesus ir gaires, akredituojant ir prižiūrint išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD)  kiekio vertintojus.

 

Šis akreditacijos dokumentas skirtas ŠESD kiekio vertintojams bei juos akredituojančiai įstaigai, taip pat kitoms įstaigoms, susijusioms su vertintojų kompetencijos pripažinimu.

 

AD 5.16:2016 dokumentą galima rasti čia.

« Grįžti