Naujienos

2016-01-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.2:2016 pirmasis leidimas2016-01-13

Informuojame, kad nuo 2016-01-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.2:2016 „Medicinos laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ pirmasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas aprašo Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) procesus ir gaires, akredituojant ir prižiūrint medicinos laboratorijas.
Šis akreditacijos dokumentas parengtas pagal Biuro patvirtintas procedūras, vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17011 reikalavimais.

AD 5.2:2016 dokumentą galima rasti čia.

« Grįžti