Naujienos

2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.7:2015 penktasis leidimas2015-12-11

Informuojame, kad nuo 2015-12-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.7:2015 „Akreditacijos simboliai. Naudojimo taisyklės. Nuorodos į akreditaciją ir EA daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą“ penktasis leidimas (toliau - AD 5.7:2015).

Šis akreditacijos dokumentas nustato akreditacijos simbolių, nuorodų į akreditaciją ir į Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau - Biuro), Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų (toliau - EA MLA) signataro, statusą naudojimo taisykles Biuro akredituotoms laboratorijoms, sertifikavimo bei kontrolės įstaigoms (toliau – akredituotos AĮĮ) ir jų klientams.

Šis dokumentas pateikia akreditacijos simbolio formą ir pavyzdžius.

Akredituotos AĮĮ naudoja akreditacijos simbolius, siekdamos parodyti savo akreditavimo statusą.

AD 5.7:2015 galima rasti čia.

« Grįžti