Naujienos

Dėl standarto LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 taikymo2015-10-19

2015 m. liepos 31 d. išleistas Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 1 dalis. Reikalavimai“ (toliau – LST EN ISO/IEC 17021-1:2015). Šis standartas yra tapatus tarptautiniam standartui ISO/IEC 17021-1:2015 (toliau – tarptautinis standartas), galiojančiam nuo 2015 m. birželio 8 d.


Tarptautinio akreditacijos forumo IAF ID 11:2015 dokumentu nustatytas tarptautinio standarto įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis – 2 metai, t.y. iki 2017 m. birželio 8 d. Toks pat pereinamasis laikotarpis bus taikomas ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 įdiegimui. Dėl šios priežasties nuo 2017 m. birželio 8 d. visos akredituotos vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos (toliau – sertifikavimo įstaigos), atliekančios auditą ir vadybos sistemų sertifikavimą, turės tenkinti LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 reikalavimus, o akreditavimo pažymėjimų, patvirtinančių sertifikavimo įstaigų atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17021:2011 reikalavimams, galiojimas bus panaikintas.


Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) informuoja, kad:
•  pageidaujančių būti akredituotomis sertifikavimo įstaigų naujos paraiškos nuo 2016 m. sausio 1 d. bus priimamos tik pagal standartą LST EN ISO/IEC 17021-1:2015;
•  akredituotos sertifikavimo įstaigos bus vertinamos pagal LST EN ISO/IEC 17021-1:2015 reikalavimus nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. vasario 1 d.

« Grįžti