Naujienos

Dėl standartų LST EN ISO 9001:2015 IR LST EN ISO 14001:2015 taikymo2015-10-19

2015 m. rugsėjo 30 d. išleisti Lietuvos standartai LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai” (toliau - LST EN ISO 9001:2015) ir LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau - LST EN ISO 14001:2015).


Tarptautinio akreditacijos forumo IAF ID 10:2015 ir IAF ID 9:2015 dokumentais nustatytas tarptautinių standartų įgyvendinimo trejų metų pereinamasis laikotarpis.


2015 m. spalio 1 d. IAF ir ISO išleido bendrą Komunikatą, kuriame suderino nuostatas ir paskelbė standartų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 pereinamąjį laikotarpį - 2018 m. rugsėjo 15 d. Šis pereinamasis laikotarpis taikomas ir Lietuvos standartų įdiegimui. Dėl šios priežasties nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. visos akredituotos vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos (toliau - sertifikavimo įstaigos), atlikdamos auditą ir vadybos sistemų sertifikavimą, turės taikyti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus, o akreditavimo pažymėjimų ir akreditavimo sričių, patvirtinančių sertifikavimo įstaigų akreditavimą sertifikuoti kokybės vadybos sistemas, atitinkančias LST EN ISO 9001:2008, ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias LST EN ISO 14001:2004, galiojimas bus panaikintas.


Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) informuoja, kad:
• akredituotų sertifikavimo įstaigų papildomi įvertinimai dėl veiklos pagal naujųjų standartų reikalavimus nebus atliekami; tai bus įvertinta planinių priežiūros, srities plėtimo ar pakartotinio akreditavimo įvertinimo metu, sertifikavimo įstaigai pateikus prašymą ir atitinkamai pakoreguotus kokybės sistemos dokumentus ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamo įvertinimo.
• pageidaujančių būti akredituotomis sertifikavimo įstaigų naujos paraiškos ir akredituotų sertifikavimo įstaigų pakartotinio akreditavimo paraiškos nuo 2017 m. sausio 1 d. bus priimamos tik dėl veiklos pagal standartus LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015.

« Grįžti