Naujienos

Nauja EA-INF/13:2015 dokumento redakcija2015-09-21

Europos akreditacijos organizacijos (angl., European co-operation for Accreditation, toliau - EA) laboratorijos komiteto darbo grupė, bendradarbiaudama su suinteresuotomis šalimis, parengė informacinį dokumentą EA-INF/13:2015 Nuomonių ir aiškinimų vertinimas bei akreditavimas, vadovaujantis ISO/IEC 17025:2005 (angl., The assessment and accreditation of opinions and interpretations using ISO/IEC 17025:2005) (toliau – EA-INF/13:2015). EA-INF/13:2015 dokumentu siekiama, kad nacionaliniai akreditacijos biurai taikytų vieningą požiūrį, vertinant nuomones ir aiškinimus, bei kaip akredituotos nuomonės ir aiškinimai turėtų būti išreiškiami ir perduodami potencialiems klientams. Taip pat šiame dokumente pateikiamos rekomendacijos, kokias nuomones ir aiškinimus gali naudoti akredituotos įstaigos.

 

Dokumento versiją galima rasti čia.

« Grįžti