Naujienos

Naujojo požiūrio direktyvų įgyvendinimo Mėlynasis vadovas2015-08-17

Įgyvendinant ES vidaus rinkos direktyvas, taip vadinamą "naująjį požiūrį", kuriuo nustatomi esminiai reikalavimai produktams, 2014 m. Europos Komisijos parengė "naujojo požiūrio" direktyvų įgyvendinimo Mėlynojo vadovo dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo ("Blue Guide" on the implementation of EU product rules) (toliau - vadovas) naują versiją. Vadovas buvo atnaujintas atsižvelgiant į Naująją teisės aktų sistemą (New legislative framework).

Papildytą ir pataisytą vadovo versiją lietuvių kalba galima rasti čia.

« Grįžti