Naujienos

Dėl standarto LST ISO/TS 22003:2015 taikymo2015-02-17

2015 m. sausio 16 d. išleistas standartas LST ISO/TS 22003:2015 „Maisto saugos vadybos sistema. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms maisto saugos vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą“, jis yra tapatus ISO/TS 22003:2013, kuris galioja nuo 2013 m. gruodžio mėn.

Nustatytas tarptautinio standarto įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis iki 2016 m. gruodžio 15 d., kuris yra taikomas ir Lietuvos standarto LST ISO/TS 22003:2015   įdiegimui. Todėl nuo šios datos visos akredituotos vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos (toliau - sertifikavimo įstaigos), atliekančios maisto saugos vadybos sistemų sertifikavimą, turės tenkinti LST ISO/TS 22003:2015 ir LST EN ISO/IEC 17021:2011 reikalavimus, o akreditavimų pažymėjimų, patvirtinančių sertifikavimo įstaigų atitiktį standartų LST EN ISO/IEC 17021:2011 ir ISO/TS 22003:2007 reikalavimams, galiojimas bus panaikintas.

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) informuoja, kad:
pageidaujančių būti akredituotomis sertifikavimo įstaigų naujos paraiškos nuo 2015 m. kovo 1 d. bus priimamos tik pagal standartus LST ISO/TS 22003:2015 ir LST EN ISO/IEC 17021:2011; 
nuo 2016 m. gruodžio 15 d. sertifikavimo įstaigos bus akredituojamos (arba pakartotinai akredituojamos) tik LST ISO/TS 22003: 2015 ir LST EN ISO/IEC 17021:2011 atitikčiai.

 

« Grįžti