Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupė