Bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijų akreditavimas

Bandymų ir kalibravimo laboratorijos

 

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo bandymų ir kalibravimo laboratorijos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17025 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

  

Bandymų ir kalibravimo laboratorijų bei laboratorijų, pageidaujančių tapti paskelbtosiomis įstaigomis, akreditavimo bendruosius reikalavimus reglamentuoja Akreditacijos dokumento AD 5.3 nuostatos, kuriomis vadovaujantis laboratorijos akreditavimas susideda iš šių pagrindinių etapų:

 

1) paraiškos pateikimas;
2) paraiškos nagrinėjimas;
3) ekspertų grupės paskyrimas;
4) laboratorijos įvertinimas;
5) įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo priėmimas;
6) akreditavimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas.

  

Vadovaudamasis AD 5.3 nuostatomis, Biuras vertina laboratorijų atitiktį šių dokumentų reikalavimams:

  

Reikalavimus nustatantys dokumentai 

Medicinos laboratorijos

 

Reikalavimus nustatantys dokumentai 

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

Laboratorijų akreditavimo politikos

Laboratorijų akreditavimo kriterijai

 

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

 

 

Puslapis Bandymų ir kalibravimo laboratorijų akreditavimas paskutinį kartą atnaujintas 2018-07-13