Kontrolės įstaigos (ISO/IEC 17020:2012)

Akredituotos kontrolės įstaigos - 59.
Puslapis Kontrolės įstaigos paskutinį kartą atnaujintas 2018-02-27.
Nr. 5
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija
Adresas Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas
Tel. / Fax (8 37)40 1863, faks. (8 37) 35 1271, el. paštas testlab@isag.lei.lt
Vadovas A. Pedišius
Akreditavimo sritis Dujinių virimo prietaisų, dujų, skysčių ir šilumos energijos skaitiklių, dujų tūrio perskaičiavimo įtaisų, oro greičio, drėgmės, slėgio, temperatūros matavimo priemonių tikrinimas (1 priedas); vandens, šilumos skaitiklių ir matavimo sistemų skirtų skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti atitikties įvertinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/32/ES su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotąja direktyva 2015/13/ES, perimta LR ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (2 priedas)
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.06.005
Akredituota nuo 2005-06-14
Galioja iki 2020-06-08
Akreditavimo_pazymejimas_LA.06.005.pdf
Akreditavimo_sritys_LA.06.005_1_ir_2priedai.pdf

« Grįžti