Kontrolės įstaigos (ISO/IEC 17020:2012)

Akredituotos kontrolės įstaigos - 59.
Puslapis Kontrolės įstaigos paskutinį kartą atnaujintas 2018-02-27.
Nr. Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Akreditavimo sritis Akreditavimo pažymėjimo Nr.
1 VšĮ Technikos priežiūros tarnyba Kontrolės įstaiga Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas ir vaikų žaidimo aikštelių ir žaidimų patalpų įrangos kontrolė (1 priedas) atitikties įvertinimo procedūrų pagal techninius reglamentus, kuriais atitinkamai perimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: 2014/33/ES Liftai ir liftų saugos įtaisai, 2014/68/ES Slėginė įranga, 2010/35/ES Gabenamieji slėginiai įrenginiai atlikimas (2 priedas) LA.06.001 Plačiau »
2 VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba Akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga. Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas (1 priedas); atitikties įvertinimo procedūrų atlikimas pagal techninį reglamentą, kuriuo atitinkamai perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES Liftai ir liftų saugos įtaisai (2 priedas) LA.06.002 Plačiau »
3 Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA Technikos kontrolės tarnyba Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas; vaikų žaidimo aikštelių, patalpų ir dangos kontrolė (1 priedas) Atitikties įvertinimo procedūrų atlikimas pagal techninį reglamentą, kuriuo atitinkamai perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/35/ES Gabenamieji slėginiai įrenginiai (2 priedas) LA.06.003 Plačiau »
4 Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA Vilniaus techninės apžiūros centras Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas LA.06.004 Plačiau »
5 Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija Dujinių virimo prietaisų, dujų, skysčių ir šilumos energijos skaitiklių, dujų tūrio perskaičiavimo įtaisų, oro greičio, drėgmės, slėgio, temperatūros matavimo priemonių tikrinimas (1 priedas); vandens, šilumos skaitiklių ir matavimo sistemų skirtų skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti atitikties įvertinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/32/ES su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotąja direktyva 2015/13/ES, perimta LR ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (2 priedas) LA.06.005 Plačiau »
6 UAB Tauragės techninių apžiūrų centras Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas LA.06.006 Plačiau »
7 UAB „Skirlita“ Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas LA.06.007 Plačiau »
8 UAB Marijampolės techninės apžiūros centras Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas LA.06.008 Plačiau »
9 UAB „TRANSKONA“ Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas LA.06.009 Plačiau »
10 UAB Šiaulių techninių apžiūrų centras Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas LA.06.011 Plačiau »
11 AB Telšių techninių apžiūrų centras Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas LA.06.012 Plačiau »
12 UAB Panevėžio techninės apžiūros centras Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas LA.06.013 Plačiau »
13 UAB Kauno techninės apžiūros centras Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas LA.06.014 Plačiau »
14 UAB „Skuba“ tachografų patikros dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.015 Plačiau »
15 UAB „Kautra“ Tachografų centras Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.016 Plačiau »
16 UAB „Scania Lietuva“ Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.017 Plačiau »
17 UAB „Klaipėdos Skuba“ tachografų patikros dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.019 Plačiau »
18 UAB „Transmitto Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.020 Plačiau »
19 UAB „Volvo Lietuva" tachografų patikros dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.021 Plačiau »
20 V. Rimkaus autoserviso įmonės „Mobilis“ Tachografų dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.022 Plačiau »
21 UAB „Transigva“ Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.023 Plačiau »
22 UAB „Šilumomatis" Šilumos energijos, šalto ir karšto vandens skaitiklių, elektromagnetinių skysčio tūrio skaitiklių, techninių manometrų ir degalų bei suskystintų propano-butano dujų įpylimo kolonėlių tikrinimas LA.06.024 Plačiau »
23 UAB „Šiaulių Skuba" tachografų patikros dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.025 Plačiau »
24 UAB „Autalis“ tachografų dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.026 Plačiau »
25 UAB „Okreta“ tachografų ir taksometrų patikros dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų, taksometrų tikrinimas LA.06.028 Plačiau »
26 UAB „Nostrada“ tachografų dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.030 Plačiau »
27 VĮ Ignalinos atominė elektrinė Patikros ir kalibravimo laboratorija Slėgio, temperatūros ir jonizuojančios spinduliuotės matuoklų tikrinimas LA.06.031 Plačiau »
28 UAB Adampolis tachografų patikros dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.033 Plačiau »
29 A. Povilausko įmonė „Kadex“ Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.034 Plačiau »
30 UAB Techtransa tachografų dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.035 Plačiau »
31 UAB „CENTRAKO“ Tachografų dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.036 Plačiau »
32 UAB „Ivetra ir Ko“ Tachografų dirbtuvė Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.038 Plačiau »
33 UAB „Kiwa Inspecta“ kontrolės įstaiga Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas (1 priedas); atitikties įvertinimo procedūrų pagal techninius reglamentus, kuriais atitinkamai perimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: 2014/33/ES Liftai ir liftų saugos įtaisai, 2014/68/ES Slėginė įranga, 2010/35/ES Gabenamieji slėginiai indai (2 priedas) LA.06.039 Plačiau »
34 UAB „DEKRA Industrial“ Akredituota kaip C tipo kontrolės įstaiga. Ultragarsinių defektoskopų, stormačių, sūkurinių srovių defektoskopų, ultragarsinės fazių gardelių įrangos, elektromagnetų, stacionarių magnetų, srovės generatorių ir švytuoklinių muštuvų tikrinimas LA.06.040 Plačiau »
35 UAB „Milgeda“ laboratorija Neautomatinių svarstyklių ir termometrų tikrinimas LA.06.041 Plačiau »
36 UAB „KEMEK ENGINEERING“ Patikros laboratorija Neautomatinių svarstyklių tikrinimas LA.06.043 Plačiau »
37 UAB Utenos techninių apžiūrų centras Akredituotas kaip A tipo kontrolės įstaiga. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimas LA.06.044 Plačiau »
38 UAB „TRUCK MASTER“ TACHOGRAFŲ PATIKROS DIRBTUVĖS Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.045 Plačiau »
39 UAB „Vakarų Imega“ Neautomatinių svarstyklių tikrinimas (1 priedas) Neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/31/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“, perimtą Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2015-11-19 įsakymu Nr. 4-730 „Dėl neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ (2 priedas) LA.06.048 Plačiau »
40 UAB „Silberauto“ Tachografų dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.049 Plačiau »
41 AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Diagnostikos departamento Metrologijos laboratorija Geležinkelio šablonų, kelio kontrolės vežimėlių ir ultragarsinių defektoskopų kontrolė; GSM, GSM-R bazinių stočių elektromagnetinės spinduliuotės parametrų matavimai LA.06.050 Plačiau »
42 UAB „Patikra“ Metrologijos laboratorija Neautomatinių svarstyklių tikrinimas, fasuotos prekės atitikties ir fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimo atlikimas. LA.06.052 Plačiau »
43 UAB Skaitma laboratorija Šalto ir buitinių karšto vandens skaitiklių, techninių manometrų tikrinimas LA.06.053 Plačiau »
45 UAB Vivatrans tachografų dirbtuvė Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.055 Plačiau »
46 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos A tipo kontrolės įstaiga Gyvūninio ir negyvūninio maisto valstybinė kontrolė, gyvūninių produktų importo, eksporto ir vežimo tranzitu pasienio veterinarinė kontrolė LA.06.056 Plačiau »
47 UAB „Aloyzo Grigaliūno transportas“ Kontrolės įstaiga Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.057 Plačiau »
48 Kauno technologijos universiteto Metrologijos instituto Kontrolės įstaiga Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų įvertinimas. LA.06.058 Plačiau »
49 UAB „AUTOKURTAS“ Tachografų patikros dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.060 Plačiau »
50 UAB „Vaizga“ Kontrolės įstaiga Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.061 Plačiau »
51 UAB Transorloja Tachografų dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.062 Plačiau »
52 UAB „Noriva“ Tachografų dirbtuvės Akredituota kaip C tipo kontrolės įstaiga. Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.063 Plačiau »
53 AB „Vilniaus metrologijos centras“ Kontrolės įstaiga A tipo kontrolės įstaiga atlikti lošimo įrenginių atitikties įvertinimą, tikrinti dujų, degalų ir tepalų apskaitos sistemas, svarstykles, vandens, elektros ir šilumos energijos skaitiklius; vertinti fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų kontrolės sistemas (1 priedas) atlikti neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimo procedūras pagal techninius reglamentus, kuriais atitinkamai perimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: 2014/31/ES neautomatinės svarstyklės ir 2014/32/ES automatinės svarstyklės (2 priedas) C tipo kontrolės įstaiga tikrinti ilgio, kampo, tūrio, masės, jėgos, slėgio, drėgmės, temperatūros, debito, elektrinių dydžių, laiko ir dažnio, triukšmo, vibracijos, judesio parametrų, jonizuojančios spinduliuotės, fizikinių, cheminių ir optinių matavimų priemones (3 priedas) LA.06.064 Plačiau »
54 UAB „Vairida“ tachografų dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.065 Plačiau »
55 UAB „Kelio servisas Šiauliuose“ Tachografų patikros dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.066 Plačiau »
56 UAB „Madalva“ Tachografų dirbtuvės Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas. LA.06.067 Plačiau »
57 UAB „Inspectum“ Kontrolės įstaiga Vaikų žaidimų aikštelių įrangos ir dangos kontrolė LA.06.068 Plačiau »
58 UAB „Dimila“ kontrolės įstaiga Neautomatinių svarstyklių, temperatūros matuoklių, techninių manometrų tikrinimas LA.06.069 Plačiau »
59 UAB „Autoimpulsas“ Skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.070 Plačiau »
60 UAB „Kelio servisas Panevėžyje“ Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.071 Plačiau »