Karjeros galimybės

KONKURSAI Į VALSTYBĖS TARNYBĄ

 

Šiuo metu skelbiamas konkursas į Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos Akreditacijos skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 12 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Dokumentai priimami iki 2017m. gruodžio 13 d.

Pareigybės aprašymas ir dokumentų pateikimas el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

 

 

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos ieško specialistų, kurie dalyvautų, kaip Biuro techniniai ekspertai kontrolės įstaigų akreditavimui pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus.

Minimalūs kompetencijos reikalavimai:

- ne mažesnė kaip 4 metų darbo patirtis mašinų gamybos, bandymų, slėginių įrenginių srityje.

- universitetinis inžinerinis/techninis išsilavinimas ;

- teisinių reikalavimų, susijusių su slėginių įrenginių sritimi, direktyvomis 2014/68/ES, 2010/35/ES, žinios.

Privalumai:

-  Standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimų žinojimas

-  Žinios apie vadybos sistemas (pvz., ISO 9001)

-  Įstaigos rekomendacija

-  Vidaus ar trečiosios šalies audito patirtis

 

Asmeninės savybės:

- etiškas, t.y. sąžiningas, teisingas, garbingas ir diskretiškas;

- diplomatiškas, sugebantis dirbti konfidencialiai ir nešališkai bei atsiriboti nuo galimų interesų konfliktų.

 

Su kandidatais, pateikusiais CV, atitinkančius reikalavimus, bus susisiekiama asmeniškai ir aptariama tolesnė veikla.

 

Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertų darbas yra apmokamas pagal nustatytą tvarką.

 

Kandidatai prašomi pateikti savo CV elektroniniu paštu eduard.subac@nab.lt