Kalibravimo laboratorijos (ISO/IEC 17025)

Akredituotos kalibravimo laboratorijos - 16.
Puslapis Kalibravimo laboratorijos paskutinį kartą atnaujintas 2018-02-26.
Biuras tvirtina ir skelbia lanksčią akreditavimo sritį, nurodydamas norminio arba kito dokumento žymenį be datuotų nuorodų. Akredituota kalibravimo laboratorija yra atsakinga už atnaujintą ir patvirtintą aktualią akreditavimo sritį, kuri turi būti prieinama suinteresuotoms šalims ir Biurui.
Nr. Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Akreditavimo sritis Akreditavimo pažymėjimo Nr.
1 UAB „Metrologinių paslaugų centras“ Metrologijos laboratorija Talpyklų ir technologinių vamzdynų kalibravimas LA.02.002 Plačiau »
2 Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija Skysčių ir dujų srauto parametrų, šilumos energijos, slėgio, oro drėgnio ir temperatūros matuoklių, saikiklių bei dujų ir vandens srauto etaloninių įrenginių kalibravimas LA.02.004 Plačiau »
3 UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ Kalibravimo ir bandymų laboratorija Slėgio, temperatūros ir tūrio matuoklių kalibravimą LA.02.005 Plačiau »
4 AB „Energijos skirstymo operatorius” Centrinė kalibravimo ir bandymų laboratorija Slėgio, dujų koncentracijos ir elektrinių dydžių matuoklių kalibravimas LA.02.007 Plačiau »
5 Lietuvos ir Vokietijos UAB „Fesla“ kalibravimo ir patikros laboratorija Elektros energijos keitiklių, elektros energijos skaitiklių universalių kalibravimo ir patikros įrenginių, srovės ir įtampos transformatorių, srovės transformatorių analizatorių, įtampos transformatorių patikros sistemų votano 100 kalibravimas LA.02.013 Plačiau »
6 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Technikos skyriaus laboratorija Santykinės oro drėgmės, atmosferos slėgio, temperatūros, debesų aukščio, atmosferos skaidrumo, sniego tankio, oro ir vandens srauto greičio matuoklių kalibravimas LA.02.015 Plačiau »
7 AB „Achema“ Metrologijos laboratorija Matavimo priemonių kalibravimas LA.02.017 Plačiau »
8 UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ Kalibravimo ir patikros laboratorija Darbinių galios ir laiko etalonų, elektros energijos skaitiklių patikros stendų ir nešiojamųjų tikrinimo prietaisų bei nešiojamųjų galios analizatorių kalibravimas LA.02.022 Plačiau »
9 AB „Vilniaus metrologijos centras“ Jungtinė laboratorija Ilgio, kampo, tūrio, masės, jėgos, slėgio, drėgmės, temperatūros, elektrinių dydžių, laiko, dažnio,triukšmo, vibracijos, jonizuojančios spinduliuotės, fizikinių,cheminių ir optinių matavimo priemonių kalibravimas LA.02.023 Plačiau »
10 UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorija Elektroninių svarstyklių, elektroninių ir mechaninių pieno kiekio matuoklių kalibravimas LA.02.030 Plačiau »
11 UAB „DEKRA Industrial“ Rokvelo, Brinelio ir Vikerso kietmačių, ekstenzometrų, tempimo mašinų kalibravimas LA.02.031 Plačiau »
12 UAB „Milgeda“ laboratorija Neautomatinių svėrimo priemonių kalibravimas LA.02.032 Plačiau »
13 VGTU Geodezijos instituto kalibravimo laboratorija Elektroninių tolimačių kalibravimas LA.02.033 Plačiau »
14 UAB „EKS bandymų laboratorija“ Masės matų ir svarstyklių kalibravimas LA.02.034 Plačiau »
15 AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Operatyvinio valdymo departamento Krovos darbų organizavimo skyriaus Bandymų ir kalibravimo laboratorija Svarsčių kalibravimas LA.02.035 Plačiau »
16 UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas Gamybos departamentas Prekinių vagonų remonto depo Vagonų diagnostikos laboratorija Geležinkelio riedmenų šablonų kalibravimas LA.02.036 Plačiau »