Įstaigos, kurių akreditacija laikinai sustabdyta

 Puslapis Įstaigos, kurių akreditacija  laikinai sustabdyta paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-01.

 

Nr. 2
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas UAB „Atitikties vertinimo centras“
Adresas Lukiškių g. 3, 01108 Vilnius
Tel. / Fax +370 6085 1484, el.paštas info@avcentras.lt
Vadovas D. Lasevičius
Akreditavimo sritis Geležinkelių infrastruktūros posistemio atitikties įvertinimas ir sertifikavimas pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.03.016
Akredituota nuo 2015-07-13
Galioja iki 2020-07-12

« Grįžti