Įstaigos, kurių akreditacija laikinai sustabdyta

 Puslapis Įstaigos, kurių akreditacija  laikinai sustabdyta paskutinį kartą atnaujintas 2018-01-23.

 

Nr. Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Akreditavimo sritis Akreditavimo pažymėjimo Nr.
1 UAB „Prie Luksto“ Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.059 Plačiau »
2 UAB „Atitikties vertinimo centras“ Geležinkelių infrastruktūros posistemio atitikties įvertinimas ir sertifikavimas pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje LA.03.016 Plačiau »