Įstaigos, kurių akreditacija laikinai sustabdyta

 Puslapis Įstaigos, kurių akreditacija  laikinai sustabdyta paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-01.

 

Nr. Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Akreditavimo sritis Akreditavimo pažymėjimo Nr.
1 UAB „Prie Luksto“ Analoginių ir skaitmeninių tachografų tikrinimas LA.06.059 Plačiau »
2 UAB „Atitikties vertinimo centras“ Geležinkelių infrastruktūros posistemio atitikties įvertinimas ir sertifikavimas pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje LA.03.016 Plačiau »
3 Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Termoizoliacijos mokslo instituto Akustikos laboratorija Statybinių bei kitų medžiagų ir konstrukcijų garso izoliavimo ir sugerties laboratorinius bandymus, pastatų konstrukcijų garso izoliavimo natūrinius bandymus, inžinerinės įrangos, žaislų, kelio dangos bei aplinkos triukšmo matavimus ir lauko sąlygomis naudojamos įrangos garso galios nustatymai (1 priedas). Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus (2 priedas) LA.01.028 Plačiau »