EMAS vertintojų akreditavimas

Akredituoti arba siekiantys akreditavimo aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos vertintojai turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

 

Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito (EMAS) vertintojų akreditavimo bendrieji reikalavimai nustatyti Akreditacijos dokumente AD 5.15, kurio pagrindu EMAS vertintojų akreditavimas susideda iš šių pagrindinių etapų:

 

1) paraiškos pateikimas;
2) paraiškos nagrinėjimas;
3) ekspertų grupės paskyrimas;
4) vertintojo įvertinimas;
5) įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo priėmimas;
6) akreditavimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas;

7) Kompetentingos įstaigos ir Europos Komisijos informavimas.

 

Vadovaujantis AD 5.15 reikalavimais, Biuras vertina EMAS vertintojų atitiktį šių dokumentų reikalavimams:

 

Reikalavimus nustatantys dokumentai

 

 Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

 

 


Puslapis EMAS vertintojų akreditavimas paskutinį kartą atnaujintas 2018-10-05