Darbo užmokestis

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais, neatskaičius mokesčių)

 

Pareigybės

pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

 

2016 m.

 

 

Darbuotojų skaičius

 

2017 m.

1 ketv.

 

Darbuotojų skaičius

 

2017 m.

2 ketv.

Darbuotojų skaičius

 

 

 2017 m.

3ketv.

          

Direktorius*

1

2082

1

2156

1

2156

       1 

      2156           

Direktoriaus pavaduotojas*

1

1313

1

1339

1

1339

1

1339

Skyriaus vedėjas*

1

1009

1

1078

1

1078

1 1078

Vyriausiasis specialistas*

13

1024

13

1012

14

1086

14 1086

Vyresnysis

specialistas*

3

719

3

716

2

770

1 775

Administratorius*

1

829

1

807

1

809

1 809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinimas

* Pokyčiai dėl priedo už kvalifikacinę klasę bei priedo už darbo stažą , priemokų dydžio pasikeitimo, darbuotojų kaitos bei pokyčiai dėl 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 taikymo.