Darbo užmokestis

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais, neatskaičius mokesčių)

 

 
 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

 

2017 m.

 

 

Darbuotojų skaičius

 

2018 m.

3 ketv.

Direktorius*

1

2226

1

2271

Direktoriaus pavaduotojas*

1

1470

1

1830

Skyriaus vedėjas*

1

1099

1

1390

Vyriausiasis specialistas*

14

1134

14

1175

Vyresnysis specialistas*

2

809

2

953

Administratorius*

1

829

1

863

 

Paaiškinimas

 

* Pokyčiai dėl priedo už kvalifikacinę klasę bei priedo už darbo stažą, priemokų dydžio pasikeitimo, darbuotojų kaitos bei pokyčiai dėl 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 taikymo.