Bandymų laboratorijos (ISO/IEC 17025)

Akredituotos bandymų laboratorijos - 122.
Puslapis Bandymų laboratorijos paskutinį kartą atnaujintas 2017-08-09
Nr. 65
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Aplinkos apsaugos agentūros Automatizuotų matavimo sistemų skyrius
Adresas A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius
Tel. / Fax 870 662032, 8 686 17501, Fax 870 662000, el. paštas j.molis@aaa.am.lt
Vadovas J. Molis
Akreditavimo sritis Aplinkos oro (anglies monoksido (CO), azoto oksido (NO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), ozono (O3) koncentracijų tyrimai
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.104
Akredituota nuo 2010-06-21
Galioja iki 2020-06-21
Akreditavimo_pazymejimas_LA.01.104.pdf
Akreditavimo_sritis_LA.01.104.pdf

« Grįžti