Bandymų laboratorijos (ISO/IEC 17025)

Akredituotos bandymų laboratorijos - 122.
Puslapis Bandymų laboratorijos paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-09.
Biuras tvirtina ir skelbia lanksčią akreditavimo sritį, nurodydamas norminio arba kito dokumento žymenį be datuotų nuorodų. Akredituota bandymų laboratorija yra atsakinga už atnaujintą ir patvirtintą aktualią akreditavimo sritį, kuri turi būti prieinama suinteresuotoms šalims ir Biurui.
Nr. 59
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Aplinkos apsaugos agentūros Automatizuotų matavimo sistemų skyrius
Adresas A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius
Tel. / Fax 870 662032, 8 686 17501, Fax 870 662000, el. paštas j.molis@aaa.am.lt
Vadovas J. Molis
Akreditavimo sritis Aplinkos oro (anglies monoksido (CO), azoto oksido (NO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), ozono (O3) koncentracijų tyrimai
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.104
Akredituota nuo 2010-06-21
Galioja iki 2020-06-21
Akreditavimo_pazymejimas_LA.01.104.pdf
Akreditavimo_sritis_LA.01.104.pdf

« Grįžti