Bandymų laboratorijos (ISO/IEC 17025)

Akredituotos bandymų laboratorijos - 122.
Puslapis Bandymų laboratorijos paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-09.
Biuras tvirtina ir skelbia lanksčią akreditavimo sritį, nurodydamas norminio arba kito dokumento žymenį be datuotų nuorodų. Akredituota bandymų laboratorija yra atsakinga už atnaujintą ir patvirtintą aktualią akreditavimo sritį, kuri turi būti prieinama suinteresuotoms šalims ir Biurui.
Nr. 41
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas UAB Akustinių tyrimų centras Fizikinių veiksnių tyrimo laboratorija
Adresas Kražių g. 21, 01108 Vilnius
Tel. / Fax Tel. / faks (8 5 )244 2442, el. paštas info@tyrimucentras.lt
Vadovas A. Oskominas
Akreditavimo sritis Darbo, gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos sąlygų (akustinio triukšmo, apšvietimo, elektromagnetinės spinduliuotės, mikroklimato) ir statinių bei jų dalių akustinių parametrų, sandarumo tyrimai.
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.078
Akredituota nuo 2007-03-02
Galioja iki 2022-02-27
Akreditavimo_pazymejimas_LA.01.078.pdf
Akreditavimo_sritis_LA.01.078..pdf

« Grįžti