Bandymų laboratorijos (ISO/IEC 17025)

Akredituotos bandymų laboratorijos - 122.
Puslapis Bandymų laboratorijos paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-09.
Biuras tvirtina ir skelbia lanksčią akreditavimo sritį, nurodydamas norminio arba kito dokumento žymenį be datuotų nuorodų. Akredituota bandymų laboratorija yra atsakinga už atnaujintą ir patvirtintą aktualią akreditavimo sritį, kuri turi būti prieinama suinteresuotoms šalims ir Biurui.
Nr. 33
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Radiacinės saugos centras
Adresas Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Tel. / Fax Tel. (8 5) 236 19 33, faks. (8 5) 276 36 33, el. paštas rsc@rsc.lt
Vadovas J. Žiliukas
Akreditavimo sritis Atlikti gama radionuklidų, stroncio (90Sr), tričio (3H), visuminio alfa ir visuminio beta aktyvumo tyrimus, individualiuosiuose dozimetruose sukauptų dozių tyrimus, medicininių rentgeno diagnostikos aparatų bandymus, lygiavertės dozės galios ir dozės tyrimus, paviršiaus radioaktyviosios taršos tyrimus
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.065
Akredituota nuo 2005-02-03
Galioja iki 2020-02-02
Akreditavimo_pazymejimas_01.065..pdf
Akreditavimo_sritis_LA.01.065.pdf

« Grįžti