Bandymų laboratorijos (ISO/IEC 17025)

Akredituotos bandymų laboratorijos - 122.
Puslapis Bandymų laboratorijos paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-09.
Biuras tvirtina ir skelbia lanksčią akreditavimo sritį, nurodydamas norminio arba kito dokumento žymenį be datuotų nuorodų. Akredituota bandymų laboratorija yra atsakinga už atnaujintą ir patvirtintą aktualią akreditavimo sritį, kuri turi būti prieinama suinteresuotoms šalims ir Biurui.
Nr. 32
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas
Adresas A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius
Tel. / Fax (8 5) 210 73 30, faks. (8 5) 210 73 36, el.paštas atd@aaa.am.lt, rasa.juodvalkiene@aaa.am.lt
Vadovas R. Juodvalkienė
Akreditavimo sritis Paviršinio, požeminio vandens, nuotekų, aplinkos oro ir stacionariųjų oro taršos šaltinių išmetamųjų teršalų cheminius tyrimus, paviršinio vandens biocheminius tyrimus, paviršinio vandens, nuotekų ir cheminių medžiagų ūminio toksiškumo tyrimus, paviršinio vandens gama spinduolių savitųjų ir tūrinių aktyvumų tyrimus, biotos gama spinduolių savitųjų aktyvumų tyrimus, paviršinio vandens ir aplinkos oro mėginių ėmimas
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.064
Akredituota nuo 2004-10-20
Galioja iki 2019-10-13
Akreditavimo_pazymejimas_01.064.pdf
Akreditavimo_sritis_LA.01.064.pdf

« Grįžti