Bandymų laboratorijos (ISO/IEC 17025)

Akredituotos bandymų laboratorijos - 122.
Puslapis Bandymų laboratorijos paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-09.
Biuras tvirtina ir skelbia lanksčią akreditavimo sritį, nurodydamas norminio arba kito dokumento žymenį be datuotų nuorodų. Akredituota bandymų laboratorija yra atsakinga už atnaujintą ir patvirtintą aktualią akreditavimo sritį, kuri turi būti prieinama suinteresuotoms šalims ir Biurui.
Nr. 29
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas VGTU Aplinkos apsaugos instituto Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija
Adresas Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
Tel. / Fax +370 670 09576; alvydas.zagorskis@vgtu.lt
Vadovas A. Zagorskis
Akreditavimo sritis Darbo, gyvenamosios ir viešojo naudojimo aplinkos charakteristikų (triukšmo, vibracijos, apšvietos, mikroklimato, elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spinduliuotės), statinio ir jo dalių garso izoliavimo parametrų bei patalpų aidėjimo trukmės, aplinkos ir inžinerinės įrangos triukšmo lygio, kalbos perdavimo indekso, stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamųjų teršalų tyrimus bei kvapo mėginių paėmimas
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.054
Akredituota nuo 2003-11-04
Galioja iki 2018-11-04
Akreditavimo_pazymejimas_LA.01.0541.pdf
Akreditavimo_sritis_LA.01.054.pdf

« Grįžti