Bandymų laboratorijos (ISO/IEC 17025)

Akredituotos bandymų laboratorijos - 122.
Puslapis Bandymų laboratorijos paskutinį kartą atnaujintas 2017-08-09
Nr. 31
Atitikties įvertinimo įstaigos pavadinimas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės instituto Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyrius (Paskelbtoji įstaiga Nr.1401)
Adresas Demokratų g. 53, 48485 Kaunas
Tel. / Fax (8 37) 30 8661, faks. (8 37) 30 8668 , el. paštas ti@ftmc.lt
Vadovas V. Rubežienė
Akreditavimo sritis Tekstilės medžiagų fizikinius ir cheminius tyrimai (1 priedas) Asmens apsauginių priemonių (gerai matomos aprangos, apsauginės aprangos, dėvimos suvirinimo ir panašių procesų metu, apsauginės aprangos, apsaugančios nuo karščio ir liepsnos, apsauginės aprangos nuo sklaidomojo elektrostatinio krūvio, apsauginės aprangos nuo lietaus) atitikties įvertinimo procedūra – EB tipo tyrimą pagal techninio reglamento „Asmeninės Apsauginės priemonės“ (AAP), patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69, kuriuo perimta Europos Tarybos direktyva 89/686/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, suvienodinimo“ ir ją pataisančios direktyvos 93/68/EEC, 93/95/EEC ir 96/58/EC reikalavimus (2 priedas)
Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.048
Akredituota nuo 2002-07-25
Galioja iki 2022-02-06
Akreditavimo_pazymejimas_LA.01.048.pdf
Akreditavimo_sritys_LA.01.048_1_ir_2_priedai.pdf

« Grįžti