Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Nacionalionis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną Eduard Subač, tel.8 706 65180, el. p. dap@nab.lt.

 

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno užduotis yra užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų taikymą Biure.