Atitikties įvertinimo apeliacinė komisija

Atitikties įvertinimo apeliacinės komisijos uždavinys – įvertinti, ar Biuras nepažeidė teisės aktų nustatytų sprendimų, susijusių su akreditacija, priėmimo procedūrų ir ar priimti sprendimai yra pagrįsti.

 

Apeliacinė komisija atlieka šias funkcijas:

 

  • nagrinėja atitikties įvertinimo įstaigų apeliacijas dėl Biuro priimtų sprendimų, susijusių su akreditacija;
  • priima sprendimus dėl išnagrinėtų apeliacijų;
  • teikia suinteresuotoms šalims informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus.

Apeliacinės komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 4-224 (TAR, 2015-04-16, Nr. 5836)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puslapis Atitikties įvertinimo apeliacinė komisija paskutinį kartą atnaujintas 2016-10-18