Nacionalinis akreditacijos biuras

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos yra biudžetinė

įstaiga pagal savo kompetenciją įgyvendinanti

Valstybės politiką akreditacijos srityje.

Plačiau apie Biurą

 

 

 

 

 

 

Naujienos rodyti visas naujienas

Pasaulinė akreditacijos diena. Akreditacija prisideda prie saugesnio pasaulio kūrimo

Tarptautinio akreditavimo forumo (IAF) ir Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) iniciatyva birželio 9 dieną minima Pasaulinė akreditacijos diena. Plačiau

Atnaujintas IAF MD dokumentų sąrašas

Dėl standarto ISO 45001:2018 taikymo

2018 m. kovo 12 d. išleistas standartas ISO 45001:2018 Plačiau

ILAC MRA ženklo naudojimo tvarka

Patvirtinti akreditacijos dokumentų AD 5.5 ir AD 5.7 keitiniai, reglamentuojantys ILAC MRA ženklo naudojimo tvarką. Plačiau

Dalyvavimas mokymuose dėl standarto ISO 45001:2018

2018 m. kovo 26-27 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovas dalyvavo EA organizuotame mokyme dėl standarto ISO 45001:2018 reikalavimų supratimo. Plačiau

Pasikeitė akreditavimo paraiškų pateikimo tvarka

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos pakeitė akreditavimo paraiškų pateikimo tvarką. Plačiau

Dalyvavimas mokymuose dėl standarto ISO/IEC 17011:2017

2018 m. kovo 7 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovai dalyvavo EA organizuotame seminare-mokymuose dėl standarto ISO/IEC 17011:2017, taikomo nacionalinėms akreditacijos įstaigoms, reikalavimų taikymo. Plačiau

Dėl standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 įdiegimo ir vertinimo

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) informuoja, kad 2018 m. kovo 1 d. išleistas Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, kuris yra tapatus tarptautiniam standartui ISO/IEC 17025:2017, išleistam 2017 m. lapkričio 30 d. Standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018 (toliau – naujojo leidimo Standartas) pakeičia standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 (toliau – senojo leidimo Standartas). Plačiau

Atnaujintas IAF MD dokumentų sąrašas

Dėl standartų taikymo

Į Nacionalinį akreditacijos biurą prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) kreipėsi suinteresuotos šalys, atstovaujančios gamintojus ir kompetentingas valdžios institucijas, dėl akredituotų laboratorijų teikiamų paslaugų prieinamumo pasikeitus tyrimus ar bandymus reglamentuojantiems standartams. Plačiau

Dalyvavimas mokymuose dėl standarto ISO/IEC 17025:2017

2018 m. sausio 23-26 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovai dalyvavo EA organizuotame seminare-mokymuose dėl standarto ISO/IEC 17025:2017, taikomo tyrimų/bandymų ir kalibravimo laboratorijoms, reikalavimų taikymo. Plačiau

Nacionalinis akreditacijos biuras plečia daugiašalį pripažinimą

Tarptautinė laboratorijų akreditacijos organizacija (angl. International Laboratory Accreditation Cooperation – toliau ILAC) – asociacija vienijanti bandymų, kalibravimo, medicinos laboratorijas ir kontrolės įstaigas akredituojančias akreditacijos įstaigas – patvirtino Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuro) narystę šioje organizacijoje. Plačiau

EA Rezoliucija dėl standartų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 pereinamojo laikotarpio

Generalinė Asamblėja patvirtina IAF rezoliucijos, priimtos 2017 m. spalio mėn. vykusioje 31-oje IAF Metinėje Generalinėje Asamblėjoje Vankuveryje, Kanadoje, taikymą EA ir jos nariams. Plačiau

Biuro atstovai dalyvavo tarptautiniuose Geros laboratorinės praktikos inspektorių mokymuose

2017 m. spalio 2-5 dienomis Krokuvoje (Lenkija) Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos organizuotuose Geros laboratorinės praktikos (toliau - GLP) inspektorių mokymuose. Plačiau

Nacionalinio akreditacijos biuro veikla įvertinta Europos akreditacijos organizacijos

2017 m. spalio 4-5 d. Bukarešte vyko Europos akreditacijos organizacijos (toliau – EA) Daugiašalių susitarimų tarybos (toliau – MAC) posėdis, kurio metu buvo priimami sprendimai dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras), kaip nacionalinės akreditacijos įstaigos, vykdomos akreditavimo veiklos pripažinimo. Plačiau