Nacionalinis akreditacijos biuras

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos yra biudžetinė

įstaiga pagal savo kompetenciją įgyvendinanti

Valstybės politiką akreditacijos srityje.

Plačiau apie Biurą

 

 

 

 

 

 

Naujienos rodyti visas naujienas

DĖL STANDARTO LST EN ISO/IEC 17025:2018 ĮDIEGIMO IR VERTINIMO

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) informuoja, kad 2018 m. kovo 1 d. išleistas Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, kuris yra tapatus tarptautiniam standartui ISO/IEC 17025:2017, išleistam 2017 m. lapkričio 30 d. Standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018 (toliau – naujojo leidimo Standartas) pakeičia standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 (toliau – senojo leidimo Standartas). Plačiau

Atnaujintas IAF MD dokumentų sąrašas

Dėl standartų taikymo

Į Nacionalinį akreditacijos biurą prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) kreipėsi suinteresuotos šalys, atstovaujančios gamintojus ir kompetentingas valdžios institucijas, dėl akredituotų laboratorijų teikiamų paslaugų prieinamumo pasikeitus tyrimus ar bandymus reglamentuojantiems standartams. Plačiau

Nacionalinis akreditacijos biuras plečia daugiašalį pripažinimą

Tarptautinė laboratorijų akreditacijos organizacija (angl. International Laboratory Accreditation Cooperation – toliau ILAC) – asociacija vienijanti bandymų, kalibravimo, medicinos laboratorijas ir kontrolės įstaigas akredituojančias akreditacijos įstaigas – patvirtino Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuro) narystę šioje organizacijoje. Plačiau

EA Rezoliucija dėl standartų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 pereinamojo laikotarpio

Generalinė Asamblėja patvirtina IAF rezoliucijos, priimtos 2017 m. spalio mėn. vykusioje 31-oje IAF Metinėje Generalinėje Asamblėjoje Vankuveryje, Kanadoje, taikymą EA ir jos nariams. Plačiau

Biuro atstovai dalyvavo tarptautiniuose Geros laboratorinės praktikos inspektorių mokymuose

2017 m. spalio 2-5 dienomis Krokuvoje (Lenkija) Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovai dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos organizuotuose Geros laboratorinės praktikos (toliau - GLP) inspektorių mokymuose. Plačiau

Nacionalinio akreditacijos biuro veikla įvertinta Europos akreditacijos organizacijos

2017 m. spalio 4-5 d. Bukarešte vyko Europos akreditacijos organizacijos (toliau – EA) Daugiašalių susitarimų tarybos (toliau – MAC) posėdis, kurio metu buvo priimami sprendimai dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras), kaip nacionalinės akreditacijos įstaigos, vykdomos akreditavimo veiklos pripažinimo. Plačiau

Europos akreditacijos organizacija išleido naują dokumentą EA-7/04 M:2017

Informuojame, kad Europos akreditacijos organizacija išleido privalomojo taikymo naują dokumentą EA-7/04 M:2017 (toliau - EA-7/04) „Teisinių reikalavimų atitikties vertinimas, sertifikuojant ISO 14001:2015 sistemas akredituotoje srityje“. Plačiau

Patvirtintos naujos akreditavimo politikos ir laboratorijų akreditavimo kriterijai

2017-07-27 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos patvirtino naują akreditavimo politiką dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui ir laboratorijų akreditavimo kriterijus, akredituojant standartų LST EN ISO/IEC 17025:2005 ir LST EN ISO 15189:2013 atitikčiai. Plačiau

2017-07-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2017 ketvirtasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2017-07-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2017 „Laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtasis leidimas (toliau - AD 5.3). Plačiau

2017-07-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.2:2017 antrasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2017-07-12 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.2:2017 „Medicinos laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ antrasis leidimas. Šis akreditacijos dokumentas aprašo Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) procesus ir gaires, akredituojant ir prižiūrint medicinos laboratorijas. Plačiau

Patvirtintos naujos akreditavimo politikos

2017-06-23 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos patvirtino naują akreditavimo politiką dėl matavimų sieties Plačiau

BIRŽELIO 9 DIENĄ MINIMA PASAULINĖ AKREDITACIJOS DIENA

Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) ir Tarptautinės laboratorijų akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos (ILAC) iniciatyva birželio 9 d. minima Pasaulinė akreditacijos diena. Plačiau

DĖL STANDARTŲ ISO/IEC 17021-2:2016 IR ISO/IEC 17021-3:2017 TAIKYMO

Išleisti standartai ISO/IEC 17021-2:2016 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 2 dalis. Kompetencijos reikalavimai, keliami aplinkos apsaugos vadybos sistemų audito atlikimui ir sertifikavimui“ ir ISO/IEC 17021-3:2017 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 3 dalis. Kompetencijos reikalavimai, keliami kokybės vadybos sistemų audito atlikimui ir sertifikavimui“. Plačiau

Biuro veiklą vertino EA ekspertų grupė

Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų tarybos paskirta tarptautinė ekspertų grupė 2017 m. vasario 20-24 d. atliko Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuro) periodinį veiklos vertinimą, kurio metu buvo siekiama nustatyti Biuro veiklos atitiktį taikomiems standarto LST EN ISO/IEC 17011:2004, ES teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimams. Plačiau