Nacionalinis akreditacijos biuras

 

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos yra biudžetinė

įstaiga pagal savo kompetenciją įgyvendinanti

Valstybės politiką akreditacijos srityje.

Plačiau apie Biurą

 

 

 

 

 

 

Naujienos rodyti visas naujienas

2017-02-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.13:2017 antrasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2017-02-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.13:2017 „Tyrimo laboratorijų atitikties geros laboratorinės praktikos principams kontrolė. Bendrieji reikalavimai“ antrasis leidimas (toliau - AD 5.13:2017). Plačiau

2016-12-16 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.17:2016 pirmasis leidimas

Šis akreditacijos dokumentas skirtas atitikties įvertinimo įstaigoms, schemų savininkams ir Biurui bei kitoms suinteresuotoms šalims. Plačiau

Patvirtintos naujos akreditavimo politikos

2016-12-05 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos patvirtino naujas akreditavimo politikas. Šiomis akreditavimo politikomis vadovaujamasi, akredituojant bandymų, kalibravimo laboratorijas ir kontrolės įstaigas. Plačiau

2016-10-18 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 trečiojo leidimo 1 keitinys

Informuojame, kad nuo 2016-10-18 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 trečiojo leidimo 1 keitinys (toliau - AD 5.9). Plačiau

Biuro atstovas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertintojų akreditavimo

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau - Biuro) atstovas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio vertintojų akreditavimo. Šie mokymai vyko 2016 m. rugsėjo 14-15 dienomis Briuselyje (Belgijoje), juos organizavo Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (toliau – ES ATLPS) Forumas. Plačiau

2016-10-03 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.14:2016 antrasis leidimas ir 2016-10-04 įsigalioja politika dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui

Informuojame, kad nuo 2016-10-03 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.14:2016 antrasis leidimas „AKREDITUOTŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMAS LANKSČIOS SRITIES TAIKYMUI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR ĮVERTINIMO KRITERIJAI“ (toliau - AD 5.14:2016) ir nuo 2016-10-04 politika dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui. Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.11:2016 antrasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.11:2016 „Kalibravimo metodikų rengimas ir kalibravimo rezultatų pateikimas. Rekomendacijos“ antrasis leidimas (toliau - AD 5.11:2016). Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.4:2016 ketvirtasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.4:2016 „Produktų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtasis leidimas (toliau - AD 5.4:2016). Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2004 trečiojo leidimo 12 keitinys

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2004 „Laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ trečiojo leidimo 12 keitinys (toliau - AD 5.3). Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.6:2016 ketvirtasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.6:2016 „Kontrolės įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtasis leidimas (toliau - AD 5.6:2016). Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.8:2016 trečiasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.8:2016 „Asmenų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ trečiasis leidimas (toliau - AD 5.8:2016). Plačiau

Atitikties įvertinimo įstaigų 2016 m. apklausos rezultatai

2016 m. balandžio 8 – gegužės 20 d. Biuras atliko akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų (toliau – AĮĮ) apklausą. Biuras dėkoja visoms atitikties įvertinimo įstaigoms už aktyvų dalyvavimą apklausoje. Plačiau

Patvirtintos naujos akreditavimo politikos ir kriterijai

2016-06-29 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos patvirtino naujas akreditavimo politikas ir kriterijus. Šiomis akreditavimo politikomis ir kriterijais vadovaujamasi, akredituojant bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijas.

Biuro atstovas dalyvavo tarptautiniuose ekspertų, dirbančių ekologiško maisto gamybos srityje, mokymuose

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos atstovas dalyvavo tarptautiniuose ekspertų, dirbančių ekologiško maisto gamybos srityje, mokymuose. Mokymai vyko 2016 m. gegužės 18–19 d. Berlyne, juos organizavo Vokietijos akreditacijos įstaiga (DAkkS). Mokymuose dalyvavo Europos akreditacijos įstaigų ekspertai ir techniniai ekspertai, vyriausybinių organizacijų atstovai, nepriklausomi ekspertai. Buvo nagrinėjami aktualūs ekologinės gamybos sertifikavimo Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse klausimai, ekspertai pasidalino patirtimi ir įžvalgomis.

Birželio 9 d. minima Pasaulinė akreditacijos diena

Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) ir Tarptautinės laboratorijų akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos (ILAC) iniciatyva birželio 9 d. minima Pasaulinė akreditacijos diena. Europos akreditacijos organizacija (EA) taip pat prisijungia prie šios iniciatyvos, kuria siekiama didinti akreditacijos ir jos kuriamos vertės žinomumą. Plačiau