Nacionalinis akreditacijos biuras

 

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos yra biudžetinė

įstaiga pagal savo kompetenciją įgyvendinanti

Valstybės politiką akreditacijos srityje.

Plačiau apie Biurą

 

 

 

 

 

 

Naujienos rodyti visas naujienas

DĖL STANDARTŲ ISO/IEC 17021-2:2016 IR ISO/IEC 17021-3:2017 TAIKYMO

Išleisti standartai ISO/IEC 17021-2:2016 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 2 dalis. Kompetencijos reikalavimai, keliami aplinkos apsaugos vadybos sistemų audito atlikimui ir sertifikavimui“ ir ISO/IEC 17021-3:2017 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą. 3 dalis. Kompetencijos reikalavimai, keliami kokybės vadybos sistemų audito atlikimui ir sertifikavimui“. Plačiau

Biuro veiklą vertino EA ekspertų grupė

Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų tarybos paskirta tarptautinė ekspertų grupė 2017 m. vasario 20-24 d. atliko Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuro) periodinį veiklos vertinimą, kurio metu buvo siekiama nustatyti Biuro veiklos atitiktį taikomiems standarto LST EN ISO/IEC 17011:2004, ES teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimams. Plačiau

2017-02-20 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.7:2015 penktojo leidimo 1 keitinys

Šis akreditacijos dokumentas nustato akreditacijos simbolių, nuorodų į akreditaciją ir į Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos, Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro, statusą naudojimo taisykles Biuro akredituotoms atitikties įvertinimo įstaigoms ir jų klientams. Plačiau

2017-02-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.13:2017 antrasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2017-02-10 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.13:2017 „Tyrimo laboratorijų atitikties geros laboratorinės praktikos principams kontrolė. Bendrieji reikalavimai“ antrasis leidimas (toliau - AD 5.13:2017). Plačiau

2016-12-16 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.17:2016 pirmasis leidimas

Šis akreditacijos dokumentas skirtas atitikties įvertinimo įstaigoms, schemų savininkams ir Biurui bei kitoms suinteresuotoms šalims. Plačiau

Patvirtintos naujos akreditavimo politikos

2016-12-05 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos patvirtino naujas akreditavimo politikas. Šiomis akreditavimo politikomis vadovaujamasi, akredituojant bandymų, kalibravimo laboratorijas ir kontrolės įstaigas. Plačiau

2016-10-18 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 trečiojo leidimo 1 keitinys

Informuojame, kad nuo 2016-10-18 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.9:2015 trečiojo leidimo 1 keitinys (toliau - AD 5.9). Plačiau

Biuro atstovas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertintojų akreditavimo

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau - Biuro) atstovas dalyvavo tarptautiniuose mokymuose dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio vertintojų akreditavimo. Šie mokymai vyko 2016 m. rugsėjo 14-15 dienomis Briuselyje (Belgijoje), juos organizavo Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (toliau – ES ATLPS) Forumas. Plačiau

2016-10-03 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.14:2016 antrasis leidimas ir 2016-10-04 įsigalioja politika dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui

Informuojame, kad nuo 2016-10-03 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.14:2016 antrasis leidimas „AKREDITUOTŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMAS LANKSČIOS SRITIES TAIKYMUI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR ĮVERTINIMO KRITERIJAI“ (toliau - AD 5.14:2016) ir nuo 2016-10-04 politika dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui. Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.11:2016 antrasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.11:2016 „Kalibravimo metodikų rengimas ir kalibravimo rezultatų pateikimas. Rekomendacijos“ antrasis leidimas (toliau - AD 5.11:2016). Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.4:2016 ketvirtasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.4:2016 „Produktų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtasis leidimas (toliau - AD 5.4:2016). Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2004 trečiojo leidimo 12 keitinys

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.3:2004 „Laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ trečiojo leidimo 12 keitinys (toliau - AD 5.3). Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.6:2016 ketvirtasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.6:2016 „Kontrolės įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ ketvirtasis leidimas (toliau - AD 5.6:2016). Plačiau

2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.8:2016 trečiasis leidimas

Informuojame, kad nuo 2016-09-28 įsigalioja akreditacijos dokumento AD 5.8:2016 „Asmenų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai“ trečiasis leidimas (toliau - AD 5.8:2016). Plačiau

Atitikties įvertinimo įstaigų 2016 m. apklausos rezultatai

2016 m. balandžio 8 – gegužės 20 d. Biuras atliko akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų (toliau – AĮĮ) apklausą. Biuras dėkoja visoms atitikties įvertinimo įstaigoms už aktyvų dalyvavimą apklausoje. Plačiau